JUNTA DIRECTIVA

El CASAL SOCIETAT LA PRINCIPAL es regeix mitjançat una Assemblea Universal de socis i una de les funcions d’aquesta assemblea és la de nomenar una Junta directiva que dirigirà l’entitat en períodes de cinc anys de mandat. 

Històricament - el Casal com moltes altres Entitats - havia tingut un òrgan de govern que era el Consell Superior. Aquest consell era l’equivalent a l'actual Assemblea universal de socis i tenia com a tasca la supervisió i control de l'Entitat i la seva junta directiva.  

L'actual Junta directiva, amb mandat vigent fins l'any 2022 està formada per: 

Miquel Àngel Garcia Barrachina

PRESIDENT

 

 

Albert Puig
Segura
Marcel Esteve Robert

VICEPRESIDENT

 

 

Joan Nicolás Magriñà
Rosemay
Chehab

SECRETÀRIA

 

 

Xavier Garcia Barrachina

TRESORER

 

COMPTADOR

 

 

VICESECRETARI