ENTRAR A FORMAR PART DEL CASAL ÉS MOLT FÀCIL

Cliqueu al damunt de la icona i accedireu al FORMULARI ONLINE que us permetrà realitzar tota la tramitació de l'alta.

 

Recordeu que heu de tenir a prop les dades bancàries per poder introduir-les al formulari en l'apartat corresponent.

 

U cop finalitzeu el tràmit contactarem amb vosaltres per tal de revisar totes les dades i esmenar tot allò que calgui. 

Endavant i benvinguts o benvingudes!